Ông Già Đầu Tư's Podcast Podcast Artwork Image
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Subscribe Starting at $3/month

Ông Già Đầu Tư's Podcast

Ông Già Đầu Tư

Chia sẻ tâm tư đầu tư những thú vị về đầu tư và tâm sự đầu tư cùng Ông già đầu tư 
Những trải nghiệm đầu tư từ thực tế hay các câu chuyện thực và hư cấu giúp chúng ta có cái nhìn thực chiến và học hỏi / alo/zalo 0987732228


Hello ủng hộ ông già nhé 


1. Donate nào - một chút thôi


2. Ủng hộ hay nhất là vào Shoppeee mua bộ tarot trading và ngộ đạo 


3. Anh kể em nghe / bạn sẽ bất bại và nhiều bộ tarot trading sẽ giúp bạn bất bại sự thật


4. Tất nhiên bộ tiktok video #onggiadautu #onggiadautu_fx bạn sẽ thu về rất nhiều 


5. Lại cả kênh youtube 


6. Có cả khóa học Tradecoin Trade Forex Đầu tư vàng#tiktok ông già đầu tư


#youtube ông già đầu tư 


#khóa học trade FX tradecoin


www.forex.vn


www.tradecoin.vn


www.anhkeemnghe.com


www.tarottrading.vn


www.tarottrading.shopỦng hộ ông già và Hoàn thiện chương trình bất bại của bạn 


để dowload tiền từ trên mạng xuống


Giúp ông già thực hiện sứ mệnh của mình 


1 triệu trader bất bại www.nguyenquanghoc.vn


www.nhom.vn


https://www.buzzsprout.com/2177458/subscribe


Kênh podcast www.onggiadautu.site


Hello ủng hộ ông già nhé 


1. Donate nào - một chút thôi


2. Ủng hộ hay nhất là vào Shoppeee mua bộ tarot trading và ngộ đạo 


3. Anh kể em nghe / bạn sẽ bất bại và nhiều bộ tarot trading sẽ giúp bạn bất bại sự thật


4. Tất nhiên bộ tiktok video #onggiadautu #onggiadautu_fx bạn sẽ thu về rất nhiều 


5. Lại cả kênh youtube 


6. Có cả khóa học Tradecoin Trade Forex Đầu tư vàng#tiktok ông già đầu tư


#youtube ông già đầu tư 


#khóa học trade FX tradecoin


www.forex.vn


www.tradecoin.vn


www.anhkeemnghe.com


www.tarottrading.vn


www.tarottrading.shopỦng hộ ông già và Hoàn thiện chương trình bất bại của bạn 


để dowload tiền từ trên mạng xuống


Giúp ông già thực hiện sứ mệnh của mình 


1 triệu trader bất bại www.nguyenquanghoc.vn


www.nhom.vn


https://www.buzzsprout.com/2177458/subscribe

Episodes
Tập 108 - Gói gọn của 1 quy trình - Đỉnh cao là Buông và như nó là - Tập này khá thú vịNovember 23, 2023
Episode artwork
Tập 107 : Quỹ và tư duy quỹ FTMO ERRANTE - Ra mắt Web Biêt.Pro / Như nó là Nhunola.comNovember 02, 2023
Episode artwork
Tập 106 : Thực dụng thực tiễn 2 cách đánh - 2 biến ngẫu - 2 phuong pháp đánhOctober 08, 2023
Episode artwork
Tập 105: Thế giới trải bài và cảm nhận vũ trụ trading cho việc luận tarot trading luận Buy sellOctober 08, 2023
Episode artwork
Tập 104 - Plan trong năm 2024 là vũ trụ trading và trải bài trong tư duy Chốt chốt October 08, 2023
Episode artwork
Tập 103 : Giá trị của Biết - Giá trị của Đáy Đỉnh Bán đáy Mua đỉnh giá trị đỉnh cao khi vào Bão tốOctober 08, 2023
Episode artwork
Tập 102 - GIÁ TRỊ LÀ GÌ - CÓ GIÁ TRỊ BẠN SẼ BẤT BẠI - BỘ TAROT MÀU TÍM - BỘ ANH KỂ EM NGHE September 09, 2023
Episode artwork
Tập 101 - BẠN SẼ BẤT BẠI - BỘ TAROT MÀU XANH CỐM - HÀNH TRÌNH BẠN BẤT BẠI NHƯ THẾ NÀOSeptember 09, 2023
Episode artwork
Tập 100 - Hỏi đáp và chi tiết phân tích để hành đúng September 05, 2023
Episode artwork
Tập 99 - Những câu hỏi vì sao - những câu hỏi và giải đáp ngộ tradingSeptember 05, 2023
Episode artwork
Tập 96 - Tư duy bạn sẽ bất bại - Giấc mơ mĩ - X10 và nhân 10 là gì ?September 05, 2023
Episode artwork
Tập 97 - Cap bạn sẽ bất bại nếu luận được mật ngữ - Hầu như đều có mật ngữ September 05, 2023
Episode artwork
Tập 98 - Điểm bùng nổ - Và luận biên độ - Suy nghĩ về các mô hình đúng sai để vận hành buy sell và cách sửa September 05, 2023
Episode artwork
Tập 95 - Cảnh đổi bạn sẽ bất bại - Dream Come True - Điểm bùng nổ và cách tư duy bất bại - Cảnh - Điểm bùng nổ September 04, 2023
Episode artwork
Tập 94 - Cảnh trộn phối đổi - Dream Come True - Điểm bùng nổ và cách tư duy bất bại September 04, 2023
Episode artwork
Tập 93 - Điểm bùng nổ - Giấc mơ mĩ - Luận đàm điểm bùng nổ - Anh kể em ngheSeptember 02, 2023
Episode artwork
Tập 92 - Điểm bùng nổ - Giấc mơ mĩ - Luận đàm điểm bùng nổSeptember 02, 2023
Episode artwork
Tập 91 - Điểm bùng nổ của giá phân tích kỹ và thực thành thú vịAugust 11, 2023
Episode artwork
Tập 90 - Ác mộng Forex và tư duy ngược - tư duy tích cực - và đạo đầu tưAugust 11, 2023
Episode artwork
Tập 89 - Triệu đô phần 2 - Trading cùng tư duy triệu đô - 1000 000 đô la đầu tiênAugust 10, 2023
Episode artwork
Tâp 88 - 1000 000 đô là đầu tiên - 1 Triệu đô - Tư duy triệu đô - Ê kíp triệu đô - Phần 1August 10, 2023
Episode artwork
Tập 87 - Vận hành TK 100k u 100 000u 500u 1000u August 09, 2023
Episode artwork
Tập 86 - Đầu tư vào bản thân trong thuật Quản trị tài chính cá nhân trong FOREX August 09, 2023
Episode artwork
Tập 85 - Quản trị dòng tiền trong FOREX và tư duy quản trị dòng tiền August 09, 2023
Episode artwork
Tập 84 - Định nghĩa 2 tỷ - Tài khoản 100k - 2 tỷ là gì - định nghĩa 2 tỷ cùng ông già đầu tưAugust 08, 2023
Episode artwork