Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 44 - Phần 3 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...

May 13, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 44 - Phần 3 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 44 - Phần 3 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
May 13, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 44 - Phần 3 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
Paccata Veditabbo Viññuhi: Mỗi người tự cảm nhận như nó đang là

 

Trong quá trình trở về với thực tại (pháp) thì có thể thực tại đầu tiên là những vọng tưởng,

thực tại thứ hai là những hình tướng, hiện tượng đang xảy ra, thực tại thứ ba chính là cái tâm

(cái thấy) hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng. Cái pháp cuối cùng mà mình trở về là khi bắt gặp

cái thấy tịch tịnh, không chỉ thanh tịnh nơi mình mà tràn ngập khắp mọi nơi. Ở nơi mọi người

cũng giống như nơi mình, ai ai cũng đang ở nơi thanh tịnh, hoàn toàn hoàn hảo, chỉ có tâm họ

đang khởi lên vọng tưởng, tìm cầu mà rơi vào giấc chiêm bao đầy phiền não, khổ đau của

chính họ thôi.

Sự thật ở khắp mọi nơi, luôn luôn đầy đủ và hoàn hảo, ở nơi mỗi người có những nhận

thức sai lầm, hành vi sai lầm dẫn tới đau khổ, đó chỉ là thế giới ảo của riêng họ, còn sự thật

thì họ vẫn luôn đang ở nơi hoàn toàn thanh tịnh. Chính vì vậy chỉ cần tỉnh thức, thoát khỏi

chiêm bao, ảo mộng của chính mình thì liền trở về nơi thanh tịnh. Thế giới này không phải là

ảo mà hoàn toàn chân thực và hoàn hảo, chỉ có mỗi người tự tạo ra ảo mộng về thế giới, mọi

hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời đều được xây dựng trên những ảo tưởng đó.”

VẬY NGỘ 

CHỐT CHỐT CHỐT 

VÀNG DỒN LỆNH 

LẤY TIỀN ĐI CHỈ LÀ CÁCH THẤP 

CÓ 1000 LOTS ĂN CHIA CHO NHÂN VIÊN CHO TEAM 

NHƯNG THỨ TA CẦN LÀ SỰ TỰ DO 

CŨNG NHƯ CÁC TƯ DUY LÀM BÓNG – CHỜ ĐỢI RÌNH RẬP – VÀ CHỈ CÓ VÀI PHIÊN TRONG TĨNH MÀ KIẾM ĐƯỢC TIỀN RỒI SỐNG NHƯ NÓ LÀ 

TỪ ĐÓ BUÔNG BỎ 

HỌC THEO TƯ DUY NHÀ CÁI MỚI RA ĐƯỢC THẾ TRẬN CHO MÌNH 

 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 44 - Phần 3 - GIÁC NGỘ ĐẠO FOREX Ngộ rồi - Ngộ cách đánh rồi - Tâm pháp tốt - Kiếm tền mua GLS PORCHE - TRẢ NỢ ...
Paccata Veditabbo Viññuhi: Mỗi người tự cảm nhận như nó đang là

 

Trong quá trình trở về với thực tại (pháp) thì có thể thực tại đầu tiên là những vọng tưởng,

thực tại thứ hai là những hình tướng, hiện tượng đang xảy ra, thực tại thứ ba chính là cái tâm

(cái thấy) hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng. Cái pháp cuối cùng mà mình trở về là khi bắt gặp

cái thấy tịch tịnh, không chỉ thanh tịnh nơi mình mà tràn ngập khắp mọi nơi. Ở nơi mọi người

cũng giống như nơi mình, ai ai cũng đang ở nơi thanh tịnh, hoàn toàn hoàn hảo, chỉ có tâm họ

đang khởi lên vọng tưởng, tìm cầu mà rơi vào giấc chiêm bao đầy phiền não, khổ đau của

chính họ thôi.

Sự thật ở khắp mọi nơi, luôn luôn đầy đủ và hoàn hảo, ở nơi mỗi người có những nhận

thức sai lầm, hành vi sai lầm dẫn tới đau khổ, đó chỉ là thế giới ảo của riêng họ, còn sự thật

thì họ vẫn luôn đang ở nơi hoàn toàn thanh tịnh. Chính vì vậy chỉ cần tỉnh thức, thoát khỏi

chiêm bao, ảo mộng của chính mình thì liền trở về nơi thanh tịnh. Thế giới này không phải là

ảo mà hoàn toàn chân thực và hoàn hảo, chỉ có mỗi người tự tạo ra ảo mộng về thế giới, mọi

hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời đều được xây dựng trên những ảo tưởng đó.”

VẬY NGỘ 

CHỐT CHỐT CHỐT 

VÀNG DỒN LỆNH 

LẤY TIỀN ĐI CHỈ LÀ CÁCH THẤP 

CÓ 1000 LOTS ĂN CHIA CHO NHÂN VIÊN CHO TEAM 

NHƯNG THỨ TA CẦN LÀ SỰ TỰ DO 

CŨNG NHƯ CÁC TƯ DUY LÀM BÓNG – CHỜ ĐỢI RÌNH RẬP – VÀ CHỈ CÓ VÀI PHIÊN TRONG TĨNH MÀ KIẾM ĐƯỢC TIỀN RỒI SỐNG NHƯ NÓ LÀ 

TỪ ĐÓ BUÔNG BỎ 

HỌC THEO TƯ DUY NHÀ CÁI MỚI RA ĐƯỢC THẾ TRẬN CHO MÌNH 

 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.