Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 51 - Tin tức là bịa - Trading theo tin là toang - Tin tức để làm gì - Ngộ tin tức

May 24, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 51 - Tin tức là bịa - Trading theo tin là toang - Tin tức để làm gì - Ngộ tin tức
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 51 - Tin tức là bịa - Trading theo tin là toang - Tin tức để làm gì - Ngộ tin tức
Có nhiều người thấy ông già ko trading theo tin chả thấy xem tin bao giờ 
Tin tức là bịa không có tin 
Cảnh như nào theo đó
Tôi mới ra mấy dự an miền mới 
www.buysell.edu.vn
www.tarottrading.com

Tại sao các môi trường trading lại ngộ ? Đó là học từ các mẹo trading mà ra 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the show