Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn

May 25, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn 

www.kienthucdautu.vn
www.forex.vn
www.vondautu.com
www.hocforex.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Quảng cáo số ĐT ZALO 0987732228 Team ông già đầu tư

Support the show