Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 60 - Bitcoin và góc nhìn COIN và FX - Coin rác - MXC - DOT - AVAX - SOL nhưng META mới là đỉnh cao

May 27, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 60 - Bitcoin và góc nhìn COIN và FX - Coin rác - MXC - DOT - AVAX - SOL nhưng META mới là đỉnh cao
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 60 - Bitcoin và góc nhìn COIN và FX - Coin rác - MXC - DOT - AVAX - SOL nhưng META mới là đỉnh cao
May 27, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 60 - Bitcoin và góc nhìn COIN và FX - Coin rác - MXC - DOT - AVAX - SOL nhưng META mới là đỉnh cao

Quẳng link 
www.mxc.com.vn ông chùm bơm thổi coin rác 
sắp tới nghiên cứu trend METAVERSE của META Facebook nhé 
Bàn về trading coin www.bitcoin.edu.vn
Các dự án đào tạo coin của ông già từ lâu rồi www.bitcoinvietnam.org 
Chúng ta sẽ phải hiểu coin rác 
www.dautucoin.vn
www.forex.vn
Tại sao bitcoin làm Khoa Pub và Vương phạm giầu ...

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 60 - Bitcoin và góc nhìn COIN và FX - Coin rác - MXC - DOT - AVAX - SOL nhưng META mới là đỉnh cao

Quẳng link 
www.mxc.com.vn ông chùm bơm thổi coin rác 
sắp tới nghiên cứu trend METAVERSE của META Facebook nhé 
Bàn về trading coin www.bitcoin.edu.vn
Các dự án đào tạo coin của ông già từ lâu rồi www.bitcoinvietnam.org 
Chúng ta sẽ phải hiểu coin rác 
www.dautucoin.vn
www.forex.vn
Tại sao bitcoin làm Khoa Pub và Vương phạm giầu ...

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.