Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 80 : Toàn Đào Hương và sự vận hành Forex trading và team trading - COMLOT và cách làm FOREX

August 08, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 80 : Toàn Đào Hương và sự vận hành Forex trading và team trading - COMLOT và cách làm FOREX
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 80 : Toàn Đào Hương và sự vận hành Forex trading và team trading - COMLOT và cách làm FOREX
Aug 08, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 80 : Toàn Đào Hương và sự vận hành Forex trading và team trading - COMLOT và cách làm FOREX 
Vốn đầu tư ở bán hàng – Tản mạn vận nước đang lên – Quản trị tài chính cá nhân và kiếm tiền đầu tư

Link Tarot cùng bán hàng nào
Các bạn zalo mua giúp để đánh giá ok nhé 28k
Thanks
Các bạn zalo mua giúp để đánh giá ok nhé 28k
Thanks

https://shp.ee/3q7zduy

Cuối tuần lớp #quantritaichinhcanhan
www.quantritaichinhcanhan.com

[ ĐẶC BIỆT ] TAROT 88 LÁ ĐẠO ĐẦU TƯ MÀ CHÚNG TA DÂN TRADING BẤT BẠI MÀ TA PHẢI HỌC
CÁC LÁ BẤT BẠI CŨNG NHƯ TƯ DUY TRONG ĐẠO ĐẦU TƯ – HANG ĐÁ LUẬN ANH HÙNG
LÀ NHỮNG TƯ DUY TÍCH CỰC VÀ GÓC NHÌN ĐỂ LUẬN BUY SELL
Yếu tố quan trọng của đầu tư phải có Đạo / Đạo là con đường … mà phải luận ra là con đường trước mắt hay con đường phía trước / Đây là yếu tố quan trọng của việc tư duy logic nhằm tạo tư duy trong não bộ hình thành buy sell
Cô đặc 2 biến ngẫu để có thể ổn định trong tư duy
Cách nhìn
Góc nhìn
Vận dụng thái độ tích cực và luận đầu tư để tham gia vào thị trường
Nó bổ ích cho bạn cho tôi
Thực tế và thực dụng
#onggiadautu
#podcast
#tuduydautu
#daodautu
[ ĐẶC BIỆT ] TAROT 88 LÁ 88 ĐẠO TRADING CÙNG TEAM ÔNG GIÀ ĐẦU TƯ
1. QUAN NIỆM ĐẦU TƯ DỊ BIỆT
2. SỰ KHÁC BIỆT CỦA THỰC TẾ TRADING
3. CÁC QUAN SÁT VÀ NỖ LỰC TRONG TRADING
4. CÁC KHÁI NIỆM KHÁC NHAU
5. CÔ ĐẶC CÁC BIẾN NGẪU
6. NGẪM VÀ LUẬN TRADING
7. BIẾN ĐỘNG THỜI SỰ VÀ TRADING
8. CÁC CÁCH NHÌN CỦA TRADING TÂM LINH HAY THỰC DỤNG

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 80 : Toàn Đào Hương và sự vận hành Forex trading và team trading - COMLOT và cách làm FOREX 
Vốn đầu tư ở bán hàng – Tản mạn vận nước đang lên – Quản trị tài chính cá nhân và kiếm tiền đầu tư

Link Tarot cùng bán hàng nào
Các bạn zalo mua giúp để đánh giá ok nhé 28k
Thanks
Các bạn zalo mua giúp để đánh giá ok nhé 28k
Thanks

https://shp.ee/3q7zduy

Cuối tuần lớp #quantritaichinhcanhan
www.quantritaichinhcanhan.com

[ ĐẶC BIỆT ] TAROT 88 LÁ ĐẠO ĐẦU TƯ MÀ CHÚNG TA DÂN TRADING BẤT BẠI MÀ TA PHẢI HỌC
CÁC LÁ BẤT BẠI CŨNG NHƯ TƯ DUY TRONG ĐẠO ĐẦU TƯ – HANG ĐÁ LUẬN ANH HÙNG
LÀ NHỮNG TƯ DUY TÍCH CỰC VÀ GÓC NHÌN ĐỂ LUẬN BUY SELL
Yếu tố quan trọng của đầu tư phải có Đạo / Đạo là con đường … mà phải luận ra là con đường trước mắt hay con đường phía trước / Đây là yếu tố quan trọng của việc tư duy logic nhằm tạo tư duy trong não bộ hình thành buy sell
Cô đặc 2 biến ngẫu để có thể ổn định trong tư duy
Cách nhìn
Góc nhìn
Vận dụng thái độ tích cực và luận đầu tư để tham gia vào thị trường
Nó bổ ích cho bạn cho tôi
Thực tế và thực dụng
#onggiadautu
#podcast
#tuduydautu
#daodautu
[ ĐẶC BIỆT ] TAROT 88 LÁ 88 ĐẠO TRADING CÙNG TEAM ÔNG GIÀ ĐẦU TƯ
1. QUAN NIỆM ĐẦU TƯ DỊ BIỆT
2. SỰ KHÁC BIỆT CỦA THỰC TẾ TRADING
3. CÁC QUAN SÁT VÀ NỖ LỰC TRONG TRADING
4. CÁC KHÁI NIỆM KHÁC NHAU
5. CÔ ĐẶC CÁC BIẾN NGẪU
6. NGẪM VÀ LUẬN TRADING
7. BIẾN ĐỘNG THỜI SỰ VÀ TRADING
8. CÁC CÁCH NHÌN CỦA TRADING TÂM LINH HAY THỰC DỤNG

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.