Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 100 - Hỏi đáp và chi tiết phân tích để hành đúng

September 05, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 100 - Hỏi đáp và chi tiết phân tích để hành đúng
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 100 - Hỏi đáp và chi tiết phân tích để hành đúng
Sep 05, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 100 - Hỏi đáp và chi tiết phân tích để hành đúng 


Hang đá luận anh hùng hay bộ Tarot Trading ” Anh kể em nghe “

vào 31 Tháng Tám, 2023bởi David HOCĐể lại bình luậntại Hang đá luận anh hùng hay bộ Tarot Trading ” Anh kể em nghe “

Xin chào cả nhà phải thú thật ê kíp tạo ra ” tarot trading” Đình cao với các tư duy tarot và bộ podcast cho ông già đỉnh cao thật / Tuy nhiên việc bất ngờ và Ngài ban mới là điều chúng ta thấy rõ / chúng ta không quyết được kết quả

Thật đúng như Cảnh và ngài nói / Thứ con người kiểm soát là hành động còn ta ta kiểm soát kết quả …

Tất cả xâu chuỗi cho ý tưởng Xe win và tư duy winwin – Cùng ta bộ Tarot trading với các tập – Thoi thì người ta viết sách – Team ông già viết Tarot vậy / 88 lá từ việc 72 lá cũng như 10 lá bất bại của việc sản phẩm trong Shopee mà Mr Ngài ban với các tư duy truyền bóng

Bán 1 lá có luôn

Luận về bộ Tarot trading và Shop

Cái thứ quan trọng là chất dẫn để ra các bộ Hang đá luận anh hùng

và tạo ra sứ mệnh giúp giá trị của 1 triệu  trader bất bại – thứ tạo ra giá trị sẽ trường tồn và lan toả

Xét đến các đinh nghĩa trong Quản trị tài chính cá nhân

Các ê kíp xây dựng tư duy ông trùm trong các tập Phim bóng ma Anh Quốc tạo ra thứ siêu phẩm nhà Thomas và giấc mơ Mĩ vẫn còn

Thương hiệu cá nhân là phong cách của bạn đối với sp của bạn. Sp Nó đc tôn lên cho sứ mệnh của bạn. Còn bạn thì ẩn đi như một vị thần. Mà vốn dĩ chúng ta ko nhìn thấy. Chúng ta cảm nhận. Có nhiều anh em nghĩ rằng thương hiệu cá nhân là hình ảnh của bạn trước ảo ảnh cuộc đời. Nhưng phim âm bản thường rất dị. Nó đen trắng nó nhòe nhoẹt nhợt nhớt tới mức phải nhúng vào bóng tối mới thấy đc ánh sáng của bạn. Thương hiệu cá nhân nhiều người nhầm tưởng rằng hình ảnh được phô trương như những gì cố hữu… Cho tới khi nhận ra ta chẳng thể xóa đc như những gì tồn tại … Nó cô lập ta như những thứ rác rưởi ko muốn nghĩ tới… #thomas #athur #bongmaanhquoc #onggiadautu

Tất nhiên thứ ta tư duy VFS vinfast và các cách nhìn

Tầm nhìn VFS và VinaGame khác như như thế nào

Tới đây bộ Tarot Hang đá luận anh hùng / Cừu đen và các luận tư duy nó được đề cập rất nhiều

Anh kể em nghe là 1 bộ tarot như thế

   

anh kể em ngheanh kể em nhebất bạisứ mệnhtarot tradingtư duy đầu tư

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 100 - Hỏi đáp và chi tiết phân tích để hành đúng 


Hang đá luận anh hùng hay bộ Tarot Trading ” Anh kể em nghe “

vào 31 Tháng Tám, 2023bởi David HOCĐể lại bình luậntại Hang đá luận anh hùng hay bộ Tarot Trading ” Anh kể em nghe “

Xin chào cả nhà phải thú thật ê kíp tạo ra ” tarot trading” Đình cao với các tư duy tarot và bộ podcast cho ông già đỉnh cao thật / Tuy nhiên việc bất ngờ và Ngài ban mới là điều chúng ta thấy rõ / chúng ta không quyết được kết quả

Thật đúng như Cảnh và ngài nói / Thứ con người kiểm soát là hành động còn ta ta kiểm soát kết quả …

Tất cả xâu chuỗi cho ý tưởng Xe win và tư duy winwin – Cùng ta bộ Tarot trading với các tập – Thoi thì người ta viết sách – Team ông già viết Tarot vậy / 88 lá từ việc 72 lá cũng như 10 lá bất bại của việc sản phẩm trong Shopee mà Mr Ngài ban với các tư duy truyền bóng

Bán 1 lá có luôn

Luận về bộ Tarot trading và Shop

Cái thứ quan trọng là chất dẫn để ra các bộ Hang đá luận anh hùng

và tạo ra sứ mệnh giúp giá trị của 1 triệu  trader bất bại – thứ tạo ra giá trị sẽ trường tồn và lan toả

Xét đến các đinh nghĩa trong Quản trị tài chính cá nhân

Các ê kíp xây dựng tư duy ông trùm trong các tập Phim bóng ma Anh Quốc tạo ra thứ siêu phẩm nhà Thomas và giấc mơ Mĩ vẫn còn

Thương hiệu cá nhân là phong cách của bạn đối với sp của bạn. Sp Nó đc tôn lên cho sứ mệnh của bạn. Còn bạn thì ẩn đi như một vị thần. Mà vốn dĩ chúng ta ko nhìn thấy. Chúng ta cảm nhận. Có nhiều anh em nghĩ rằng thương hiệu cá nhân là hình ảnh của bạn trước ảo ảnh cuộc đời. Nhưng phim âm bản thường rất dị. Nó đen trắng nó nhòe nhoẹt nhợt nhớt tới mức phải nhúng vào bóng tối mới thấy đc ánh sáng của bạn. Thương hiệu cá nhân nhiều người nhầm tưởng rằng hình ảnh được phô trương như những gì cố hữu… Cho tới khi nhận ra ta chẳng thể xóa đc như những gì tồn tại … Nó cô lập ta như những thứ rác rưởi ko muốn nghĩ tới… #thomas #athur #bongmaanhquoc #onggiadautu

Tất nhiên thứ ta tư duy VFS vinfast và các cách nhìn

Tầm nhìn VFS và VinaGame khác như như thế nào

Tới đây bộ Tarot Hang đá luận anh hùng / Cừu đen và các luận tư duy nó được đề cập rất nhiều

Anh kể em nghe là 1 bộ tarot như thế

   

anh kể em ngheanh kể em nhebất bạisứ mệnhtarot tradingtư duy đầu tư

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.