Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 125 - Xu hướng 2024 với bitcoin dạng nào sẽ bay xem chi tiêt ở mô tả

December 25, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 125 - Xu hướng 2024 với bitcoin dạng nào sẽ bay xem chi tiêt ở mô tả
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

https://youtu.be/HdsHQC8XNrE
Luận trend btc mặt trận btc 2024 SOL ,POLYGON ,APT OS PHANTOM OP ZkSync Era Polyhedra Linea Starknet
sam soăn thiên tài các con nó bay - sau khi nó tù vẫn còn bay do công nghệ của sam soăn quá khiếp - SOL ,POLYGON ,APTOS
PHANTOM đều có nhúng tay của sam soăn

Nói chung ai đầu tư theo dạng gtri thì cứ mấy coin cũ như LTC ETH BTC BNB DOT NEAR  


www.mexc.asia
10 dự án crypto có đợt trả Airdrop lớn nhất theo Coingecko 🔥

Thống kê đã chỉ ra rằng có tới $21.7B giá trị token chỉ dành cho hoạt động "phân phát" 😵‍💫

Đứng đầu là Uniswap, dự án DEX lớn nhất thị trường có đợt trả token khủng trị giá $6.433M vào thời điểm tiền uptrend 2020. Kế sau đó lần lượt là:

- Apecoin: $3.544M
- dYdX: $2.010M
- Arbitrum: $1.969M
- Ethereum name Service: $1.879M
- ...

Trong năm 2023 mới chỉ chứng kiến 2 đợt Airdrop hàng "khủng" là Arbitrum và Celestia, vậy có thể kỳ vọng vào dự án nào để đưa hội cày trở về bờ vào năm sau?

Điều đáng nói là trong năm 22-23, mỗi khi Airdrop là Market có dấu hiệu chỉnh để người nhận token có tiền để gom hàng, đây là cơ hội để MM đã gom token từ trước xả hàng. Dưới đây là một vài cái tên đủ sức kéo thanh khoản đủ lớn trong 2024:

- LayerZero
- ZkSync Era
- Polyhedra
- Linea
- Starknet
Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the show