Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 149: Quit - Vì sao lại là biến mất trên sa mạc - Ra đi trong sự lịch thiệp và Cô đặc Buy Sell

April 03, 2024 Ông Già Đầu Tư
Tập 149: Quit - Vì sao lại là biến mất trên sa mạc - Ra đi trong sự lịch thiệp và Cô đặc Buy Sell
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 149: Quit - Vì sao lại là biến mất trên sa mạc - Ra đi trong sự lịch thiệp và Cô đặc Buy Sell
Apr 03, 2024
Ông Già Đầu Tư

Tập 149: Quit - Vì sao lại là biến mất trên sa mạc - Ra đi trong sự lịch thiệp và Cô đặc Buy Sell

hệ sinh thái nhé 
http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin
Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin
Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin
Thuật bất bại trong tradecoin khác biệt 
1. Tư duy về list hàng topcoin
2. Tư duy về list hàng meme coin
3. Coin rác và cách chọn lọc coin rác 
4. Nhìn thế trận vốn hóa
5. Margin và 125x hay 10 x hay 200x của MEXC 
Chương trình tư duy bất bại từ Forex đến Tradecoin
Môi trường hedging Trong mt4 với tradecoin và coin sàn / Các cách kiểm soát tốc độ trong tradecoin 
Sản phầm dùng kèm với các bài trong youtube cùng kênh tiktok ông già bitcoin
Được giải thích 
Gửi video 
và giải đáp 247
Trân trọng
TAROT TRADECOIN MẶT TRẬN TRADECOIN SẢN PHẨM DUY NHẤT GHÉP TAROT VÀ BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI GIẢI THÍCH VŨ TRỤ TRADING CŨNG NHƯ ÁP DỤNG THUẬT TOÁN NHƯ NÓ LÀ TRONG TRADING 
CÁC MÔI TRƯỜNG BIẾT - NGỘ  TRONG TRADING 
TAROT ĐƯỢC VÍ NHƯ NHÀ TIÊN TRÌ CỦA BUY SELL XUẤT HIỆN TỪ THẾ KỲ 17 VẪN TỒN TẠI TỚI NAY ...
VIỆC GẮN VÀO TRADING NHƯ MỘT MẬT NGỮ MÀ CHÚNG TA NGỘ ĐỂ CÓ THỂ TRADING AN TOÀN 
CÁC MÔI TRƯỜNG TRADING VÀ HIỆU QUẢ KHI CHƠI VỚI TAROT CŨNG NHƯ VIỆC TRẢI BÀI LÀM CHO NHÀ ĐẦU TƯ AN TÂM VÀ TÂM AN HƠN
NHƯ NÓ LÀ 
THUẬT BIẾT
DCA VÀ CÁC THUẬT BUY SELL
CÁC DANH SÁCH COIN HIỆU QUẢ 
TỰ MÌNH XÂY DỰNG LIST COIN

hệ sinh thái 
http://www.xtk.vn
http://www.Biet.Pro
http://www.Ngo.edu.vn
http://www.NhuNoLa.com
http://www.onggiadautu.com
http://www.quantritaichinhcanhan.com
http://www.vay.edu.vn
http://www.no.edu.vn
http://www.vutrutrading.com
http://www.tarotrading.vn
http://www.tietkiemdautu.net
http://www.muadinhbanday.com
http://www.copytrade.com.vn
http://www.Hientai.shop
http://www.cong.vn
http://www.golds.vn
http://www.vuongmacluongtu.com
http://www.ptkt.vn 
http://www.forex.vn/-strong/-heart:>:o:-((:-h

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 149: Quit - Vì sao lại là biến mất trên sa mạc - Ra đi trong sự lịch thiệp và Cô đặc Buy Sell

hệ sinh thái nhé 
http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin
Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin
Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin
Thuật bất bại trong tradecoin khác biệt 
1. Tư duy về list hàng topcoin
2. Tư duy về list hàng meme coin
3. Coin rác và cách chọn lọc coin rác 
4. Nhìn thế trận vốn hóa
5. Margin và 125x hay 10 x hay 200x của MEXC 
Chương trình tư duy bất bại từ Forex đến Tradecoin
Môi trường hedging Trong mt4 với tradecoin và coin sàn / Các cách kiểm soát tốc độ trong tradecoin 
Sản phầm dùng kèm với các bài trong youtube cùng kênh tiktok ông già bitcoin
Được giải thích 
Gửi video 
và giải đáp 247
Trân trọng
TAROT TRADECOIN MẶT TRẬN TRADECOIN SẢN PHẨM DUY NHẤT GHÉP TAROT VÀ BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI GIẢI THÍCH VŨ TRỤ TRADING CŨNG NHƯ ÁP DỤNG THUẬT TOÁN NHƯ NÓ LÀ TRONG TRADING 
CÁC MÔI TRƯỜNG BIẾT - NGỘ  TRONG TRADING 
TAROT ĐƯỢC VÍ NHƯ NHÀ TIÊN TRÌ CỦA BUY SELL XUẤT HIỆN TỪ THẾ KỲ 17 VẪN TỒN TẠI TỚI NAY ...
VIỆC GẮN VÀO TRADING NHƯ MỘT MẬT NGỮ MÀ CHÚNG TA NGỘ ĐỂ CÓ THỂ TRADING AN TOÀN 
CÁC MÔI TRƯỜNG TRADING VÀ HIỆU QUẢ KHI CHƠI VỚI TAROT CŨNG NHƯ VIỆC TRẢI BÀI LÀM CHO NHÀ ĐẦU TƯ AN TÂM VÀ TÂM AN HƠN
NHƯ NÓ LÀ 
THUẬT BIẾT
DCA VÀ CÁC THUẬT BUY SELL
CÁC DANH SÁCH COIN HIỆU QUẢ 
TỰ MÌNH XÂY DỰNG LIST COIN

hệ sinh thái 
http://www.xtk.vn
http://www.Biet.Pro
http://www.Ngo.edu.vn
http://www.NhuNoLa.com
http://www.onggiadautu.com
http://www.quantritaichinhcanhan.com
http://www.vay.edu.vn
http://www.no.edu.vn
http://www.vutrutrading.com
http://www.tarotrading.vn
http://www.tietkiemdautu.net
http://www.muadinhbanday.com
http://www.copytrade.com.vn
http://www.Hientai.shop
http://www.cong.vn
http://www.golds.vn
http://www.vuongmacluongtu.com
http://www.ptkt.vn 
http://www.forex.vn/-strong/-heart:>:o:-((:-h

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.