Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tại sao bạn nên nghe : Tuyệt mật nhân tính - Tặng bạn

May 17, 2024 Ông Già Đầu Tư
Tại sao bạn nên nghe : Tuyệt mật nhân tính - Tặng bạn
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tại sao bạn nên nghe : Tuyệt mật nhân tính - Tặng bạn
May 17, 2024
Ông Già Đầu Tư

hệ sinh thái nhé 

http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin

Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin

Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin

Thuật bất bại trong tradecoin khác biệt 

1. Tư duy về list hàng topcoin

2. Tư duy về list hàng meme coin

3. Coin rác và cách chọn lọc coin rác 

4. Nhìn thế trận vốn hóa

5. Margin và 125x hay 10 x hay 200x của MEXC 

Chương trình tư duy bất bại từ Forex đến Tradecoin

Môi trường hedging Trong mt4 với tradecoin và coin sàn / Các cách kiểm soát tốc độ trong tradecoin 

Sản phầm dùng kèm với các bài trong youtube cùng kênh tiktok ông già bitcoin

Được giải thích 

Gửi video 

và giải đáp 247

Trân trọng

TAROT TRADECOIN MẶT TRẬN TRADECOIN SẢN PHẨM DUY NHẤT GHÉP TAROT VÀ BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI GIẢI THÍCH VŨ TRỤ TRADING CŨNG NHƯ ÁP DỤNG THUẬT TOÁN NHƯ NÓ LÀ TRONG TRADING 

CÁC MÔI TRƯỜNG BIẾT - NGỘ  TRONG TRADING 

TAROT ĐƯỢC VÍ NHƯ NHÀ TIÊN TRÌ CỦA BUY SELL XUẤT HIỆN TỪ THẾ KỲ 17 VẪN TỒN TẠI TỚI NAY ...

VIỆC GẮN VÀO TRADING NHƯ MỘT MẬT NGỮ MÀ CHÚNG TA NGỘ ĐỂ CÓ THỂ TRADING AN TOÀN 

CÁC MÔI TRƯỜNG TRADING VÀ HIỆU QUẢ KHI CHƠI VỚI TAROT CŨNG NHƯ VIỆC TRẢI BÀI LÀM CHO NHÀ ĐẦU TƯ AN TÂM VÀ TÂM AN HƠN

NHƯ NÓ LÀ 

THUẬT BIẾT

DCA VÀ CÁC THUẬT BUY SELL

CÁC DANH SÁCH COIN HIỆU QUẢ 

TỰ MÌNH XÂY DỰNG LIST COIN

 

hệ sinh thái 

http://www.xtk.vn  

http://www.Biet.Pro

http://www.Ngo.edu.vn

http://www.NhuNoLa.com

http://www.onggiadautu.com

http://www.quantritaichinhcanhan.com

http://www.vay.edu.vn

http://www.no.edu.vn

http://www.vutrutrading.com

http://www.tarotrading.vn

http://www.tietkiemdautu.net

http://www.muadinhbanday.com

http://www.copytrade.com.vn

http://www.Hientai.shop

http://www.cong.vn

http://www.golds.vn

http://www.vuongmacluongtu.com

http://www.ptkt.vn 

http://www.forex.vn

 

ptkt 

ptcb

mt4 

trading view 

buy sell

tầm thấp 

nghề nghiệp

hệ sinh thái

tính cách 

 

s gg à khóa học 

cơ bản 

coaching 1 1 

khóa lớp mầm chồi lá …

 

b s

ptkt

cơ bản 

qlv

tlgd

b s

15 năm 

Trải qua 

Ptkt

Cb

Qlv

Tl 

Cháy … nhiều / 100 200 2000 10k khó lấy thà học

Học phí và cảm nhận 

10k 

Cháy 10k dễ à ko học 

10 k học 

 

 

 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Quảng cáo số ĐT ZALO 0987732228 Team ông già đầu tư

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

hệ sinh thái nhé 

http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin

Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin

Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin

Thuật bất bại trong tradecoin khác biệt 

1. Tư duy về list hàng topcoin

2. Tư duy về list hàng meme coin

3. Coin rác và cách chọn lọc coin rác 

4. Nhìn thế trận vốn hóa

5. Margin và 125x hay 10 x hay 200x của MEXC 

Chương trình tư duy bất bại từ Forex đến Tradecoin

Môi trường hedging Trong mt4 với tradecoin và coin sàn / Các cách kiểm soát tốc độ trong tradecoin 

Sản phầm dùng kèm với các bài trong youtube cùng kênh tiktok ông già bitcoin

Được giải thích 

Gửi video 

và giải đáp 247

Trân trọng

TAROT TRADECOIN MẶT TRẬN TRADECOIN SẢN PHẨM DUY NHẤT GHÉP TAROT VÀ BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI GIẢI THÍCH VŨ TRỤ TRADING CŨNG NHƯ ÁP DỤNG THUẬT TOÁN NHƯ NÓ LÀ TRONG TRADING 

CÁC MÔI TRƯỜNG BIẾT - NGỘ  TRONG TRADING 

TAROT ĐƯỢC VÍ NHƯ NHÀ TIÊN TRÌ CỦA BUY SELL XUẤT HIỆN TỪ THẾ KỲ 17 VẪN TỒN TẠI TỚI NAY ...

VIỆC GẮN VÀO TRADING NHƯ MỘT MẬT NGỮ MÀ CHÚNG TA NGỘ ĐỂ CÓ THỂ TRADING AN TOÀN 

CÁC MÔI TRƯỜNG TRADING VÀ HIỆU QUẢ KHI CHƠI VỚI TAROT CŨNG NHƯ VIỆC TRẢI BÀI LÀM CHO NHÀ ĐẦU TƯ AN TÂM VÀ TÂM AN HƠN

NHƯ NÓ LÀ 

THUẬT BIẾT

DCA VÀ CÁC THUẬT BUY SELL

CÁC DANH SÁCH COIN HIỆU QUẢ 

TỰ MÌNH XÂY DỰNG LIST COIN

 

hệ sinh thái 

http://www.xtk.vn  

http://www.Biet.Pro

http://www.Ngo.edu.vn

http://www.NhuNoLa.com

http://www.onggiadautu.com

http://www.quantritaichinhcanhan.com

http://www.vay.edu.vn

http://www.no.edu.vn

http://www.vutrutrading.com

http://www.tarotrading.vn

http://www.tietkiemdautu.net

http://www.muadinhbanday.com

http://www.copytrade.com.vn

http://www.Hientai.shop

http://www.cong.vn

http://www.golds.vn

http://www.vuongmacluongtu.com

http://www.ptkt.vn 

http://www.forex.vn

 

ptkt 

ptcb

mt4 

trading view 

buy sell

tầm thấp 

nghề nghiệp

hệ sinh thái

tính cách 

 

s gg à khóa học 

cơ bản 

coaching 1 1 

khóa lớp mầm chồi lá …

 

b s

ptkt

cơ bản 

qlv

tlgd

b s

15 năm 

Trải qua 

Ptkt

Cb

Qlv

Tl 

Cháy … nhiều / 100 200 2000 10k khó lấy thà học

Học phí và cảm nhận 

10k 

Cháy 10k dễ à ko học 

10 k học 

 

 

 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Quảng cáo số ĐT ZALO 0987732228 Team ông già đầu tư

Support the Show.